Digital utmaning

Digitaliseringen förändrar vårt sätt att interagera och kommunicera med varandra och skapar samtidigt helt nya förutsättningar för jobb, tillväxt och välfärd. Liksom industrialiseringen en gång gjorde, kommer digitaliseringen att förvandla världen men troligen i ännu högre tempo.

Den snabba tekniska utvecklingen ger datorer och robotar förmågan att göra allt mer av det människor i dag gör. Produktiviteten ökar på många områden, men utvecklingen kan också innebära att befintliga jobb försvinner i snabb takt för att förhoppningsvis ersättas av nya. Utvecklingen väcker frågor kring morgondagens arbetsliv, konsumtionsmönster, sociala liv och kring hela den samhällsmodell vi verkat inom sedan industrialismen slog igenom.

Alltför ofta beskrivs digitaliseringen som ett hot mot det bestående snarare än som något som möjliggör det nya. Generellt saknas kvalificerad kunskap och välgrundade åsikter om på vilket sätt digitaliseringen kan bidra till att lösa viktiga
samhällsproblem.

Läs mer här

Kalender

 
6 december

Rådslagsmöte

Rådslag 5, möte 1.

 
7 december

Styrgruppsmöte

 
8 december

Alumniträff

Tid: kl 17.00 – 20.00 (vi minglar från kl 17.00, programmet börjar 17.30)
Plats: IT&Telekomföretagen, Sturegatan 11, Stockholm

Alldeles nyss fyllde Digital Utmaning ett år. Det vill vi fira tillsammans med alla er som genom er delaktighet i tankesmedjan bidragit till att sprida kunskap om digitaliseringens effekter på samhället.

Mötet gästas av Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

 
20 december

Rådslagsmöte

Rådslag 5, möte 2.

 
17 januari

Rådslagsmöte

Rådslag 5, möte 3.

 
26 januari

Mingel och presentation: fjärde rådslagets slutsatser

Tankesmedjans fjärde rådslag presenterar en katekes för integriteten i en uppkopplad värld.

Läs mer om dagen här

 
31 januari

Rådslagsmöte

Rådslag 5, möte 4.

 
14 februari

Styrgruppsmöte

 
22 mars

Presentation av det femte rådslagets slutsatser