Digital utmaning

Digitaliseringen förändrar vårt sätt att interagera och kommunicera med varandra och skapar samtidigt helt nya förutsättningar för jobb, tillväxt och välfärd. Liksom industrialiseringen en gång gjorde, kommer digitaliseringen att förvandla världen men troligen i ännu högre tempo.

Den snabba tekniska utvecklingen ger datorer och robotar förmågan att göra allt mer av det människor i dag gör. Produktiviteten ökar på många områden, men utvecklingen kan också innebära att befintliga jobb försvinner i snabb takt för att förhoppningsvis ersättas av nya. Utvecklingen väcker frågor kring morgondagens arbetsliv, konsumtionsmönster, sociala liv och kring hela den samhällsmodell vi verkat inom sedan industrialismen slog igenom.

Alltför ofta beskrivs digitaliseringen som ett hot mot det bestående snarare än som något som möjliggör det nya. Generellt saknas kvalificerad kunskap och välgrundade åsikter om på vilket sätt digitaliseringen kan bidra till att lösa viktiga
samhällsproblem.

Läs mer här

Kalender

 
14 september

Styrgruppsmöte

Tid – 13.00-15.00

 
15 september

Rådslagsmöte: uppstart av rådslag fyra

Tid: 10-13
Rådslag 4, möte 1: Integritet i en uppkopplad värld

 
29 september

Rådslagsmöte

Rådslag 4, Möte 2: kl 12-15 (inleds med lunch)

 
5 oktober

Mingel och presentation: tredje rådslagets slutsatser

Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7
Tid: onsdag 5 oktober 17.30–19.30 (presentationen startar 18.00)

Läs mer om dagen här

 
13 oktober

Rådslagsmöte

Rådslag 4, Möte 3: kl 12-15 (inleds med lunch)

 
27 oktober

Rådslagsmöte

Rådslag 4, Möte 4: kl 12-15 (inleds med lunch)