Mingel & presentation: slutsatserna av det första rådslaget

10 februari 2016
 

Välkommen att lyssna och mingla på temat ”De nya jobben?”

Tankesmedjan Digital Utmaning presenterar slutsatserna av sitt första rådslag, som har fördjupat sig i digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Rådslagets diskussioner har resulterat i en rad spännande frågor, problematiseringar och förslag. Vi välkomnar dig att höra dessa presenteras och få tillfälle att diskutera dem vidare!

LarsIlshammar

 

Diskussionen leds av Digital Utmanings ordförande Lars Ilshammar.

irenewennemo_liggande_690_460Deltar gör även ett flertal av deltagarna från rådslaget, och Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet..

 

EvaUddenSonnegardRådslaget om de nya jobben har letts av Eva Uddén Sonnegård, ekonomie doktor och tidigare på finansdepartementet och OECD-delegationen i Paris.

 

Deltagit har:

  • Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi och gästforskare vid Institutet för Näringslivsforskning.
  • Jan Edling, analytiker på det egna företaget FLEXICURITY.
  • Lena Hagman, är Almegas chefekonom sedan våren 2008.
  • Gunnar Karlsson, är professor vid KTH sedan 1998.
  • Ylva Wretås, arbetar som arbetsmarknadsstrateg vid Västerås stad.
  • Per Arne Andersson, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Vi bjuder också på dryck och tilltugg!

Datum & tid: 10 februari 17:00 – 19:00
Plats: Epicenter på Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm

Anmäl dig här!